>

Proizvodi

Prozračivanje prostora

Zadatak prozračivanja prostora, osim da se vlažan unutarnji zrak zamijeni hladnijim, suhim vanjskim zrakom, je i kontinuirana i dostatna izmjena zraka. Prozračujte prostorije minimalno 3-4 puta dnevno.

Provjetravajte tako da u prostorije ulazi hladni vanjski zrak. Prozračivati možete na tri osnovna načina:

Prozračivanje kroz djelomično otvoren prozor

Kod standardnih OZ prozora, krilo prozora se otvori otklopno (na kip). Kroz takav otvor se djelomično postiže izmjena zraka, što za posljedicu ima da se u tom položaju krilo prozora mora držati dulje vrijeme .Jačim hlađenjem prozorskog utora (špalete) raste i opasnost od oštećenja koja mogu nastati orošavanjem.

Takav način prozračivanja nije preporučljiv.

Prozračivanje kroz potpuno otvoren prozor

Puno bolji način prozračivanja je ako prozorsko krilo poptuno otvorite (zaokretno). Pritom se zrak u prostoru potpuno izmjeni za 5-10 minuta (ovisno o veličini prostora). Brzom izmjenom zraka zidovi, stropovi i podovi se nisu ohladili, a i gubitci energije su manji.

Takav način prozračivanja je uvjetno preporučljiv.

Poprečno prozračivanje

Najbolji način prozračivanja je ako u prostoru otvorite sve prozore i vrata kako bi nastao propuh.Pritom se zrak u prostoru potpuno izmjeni za 2-4 minute.Tako brzom izmjenom zraka gubitci energije su najmanji.

Takav način prozračivanja je preporučljiv.

Scroll Up